تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به پژوهشکده علوم و غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه شهید بهشتی می باشد